15,230 frågor

24,009 svar

9,299 användare

Jag skulle vilja ha hjälp med att hitta information om barnarbete i Bangladesh. Förekommer det barnarbete? I så fall hur vanligt är det? Görs det något för att minska barnarbetet?

Till ett skolarbete....
ställdes av Anonym
  

5 Svar

0 röster
Sekulariserad=religionsfri
besvarad av Anonym
0 röster
Julen är inte en renodlad kristen högtid.
Människan har alltid observerat midvintersolståndet och midsommar oavsett tros uppfattning...
besvarad av Anonym
0 röster
I det av dig angivna fallet innebär det att denna kristna högtid blir allt mindre kristen. Den firas ju även av icke kristna.Tillägg från 12/05/2008 03:39pm:    Se här:
http://susning.nu/Sekulariserin g
besvarad av Anonym
0 röster
"Sekularisering (av latin sæcularis, "som hör till seklet", det vill säga till den timliga, dagliga världen) har många betydelser. En är den process varigenom en stat inte baserar sina lagar på någon religion utan är neutral i trosfrågor. En annan är att även andra "icke-religiösa" områden i samhället i allt mindre utsträckning påverkas av religion. En tredje är att allt färre människor är religiösa."

Citat från Wikipedia...
http://sv.wikipedia.org/wiki/Se kularisering
besvarad av Anonym
0 röster
Finns lite att läsa här http://www.manskligarattigheter .gov.se/dynamaster/file_archive /050120/86dfd0d201...  eller här http://www.ilo.org/public/engli sh/region/asro/newdelhi/ipec/re sponses/bangladesh...

Även företags sidor kan vara bra för att se vilka åtgärder som dom vidtar för att det inte ska vara barnarbete bakom produkterna dom importerar, t.ex. http://www.hm.com/se/fretagsans var/hmstdjer/projektochsamarbet en/hmsatsarpungdom...
besvarad av Anonym
...